Liên hệ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ CẦU VỒNG

Địa chỉ: Cụm CN Hải Sơn, Đường số 4, Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An, Việt Nam

Hotline: 0908 346 337 - 0919 668 896 - A.Huýnh

Email: lapduyta01@yahoo.com

Liên hệ

Địa chỉ: Cụm CN Hải Sơn,Đường số 4, Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An, Việt Nam

Tel:  0272 376 9691 - fax: 0272 376 9695

Email: lapduyta01@yahoo.com

Website: //www.cavoco.com

Gửi thắc mắc cho chúng tôi